УСЛОВИЯ (ПРАВИЛА) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DANCE WITH ME

Регистрирайки се в (и използвайки) системата, Вие се съгласявате с всички условия и правила на настоящото споразумение.

Настоящият текст (изтегли като текстов документ) е форма на споразумение между Вас и dancewithme.trueillusion.bg. Моля, прочетете го внимателно.
Aко не сте съгласни с настоящите правила, Ви молим да не използвате сайта.

 1. СПОРАЗУМЕНИЕ
  Споразумението засяга Вашето съгласие с правилата за ползване на dancewithme.trueillusion.bg. Вие се съгласявате да се придържате към всички правила за ползване в това Споразумение, за да можете да използвате настоящия сайт. В това Споразумение „ние” и „нас” ще означава dancewithme.trueillusion.bg (или негови приемници и пълномощници).
 2. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ
  Вашето право да използвате настоящия сайт подлежи на ограничения, определени условия и правила, които ние поставяме по наша лична преценка. Вие си запазвате правото да прекратите и преустановите използването на нашите услуги по всяко време.
  Можем да налагаме ограничения на нашите услуги или да ограничаваме достъпа Ви частично или напълно без предварително уведомление (и без да носим отговорност за това).
 3. ЕТИЧНИ НОРМИ
  Вие се съгласявате да използвате нашите услуги съгласно следните етични норми:
  - няма да публикувате чужда лична информация в личния си профил, включваща имена (лични, бащини, фамилни), адреси, телефонни и факсови номера, Скайп (и други месенджъри), Фейсбук и всякакви други подобни, които не са Ваше притежание;
  - няма да използвате услугите ни за други цели, които не са свързани с услугите, които предлага сайтът ни - DanceWithMe има за цел да осъществи връзка между потребители с цел намиране на партньор за танци; някои от забранените употреби на сайта биха били: реклама на стоки и услуги, публикуване на статии, рекламни съобщения и различни проучвания и др.;
  - няма да използвате сайта за каквито и да било форми на безпокоене или обидно поведение, включително (но не само) комуникация с фриволни, клеветнически и обидни изказвания или расистки, порнографски, нецензурен и крайно неприличен език;
  - всяка информация, която Ви се дава в процеса на използване на нашите услуги, ще бъде смятана на конфиденциална; Вие се съгласявате да не давате тази информация на никого без разрешението на онзи, който Ви я е предоставил;
  - няма да използвате услугите ни, за да нарушавате правото на лична, имуществена и всякаква друга свобода на човека;
  - няма да използвате услугите ни по никакъв начин, който би нарушил, би плагиатствал или би се намесил грубо в отношения с трети лица, включително (но не само) авторски права, Законът за авторското право, имуществена или лична свобода, както и всяко друго действие, което би нарушило по някакъв начин законите на страната;
  - няма да използвате услугите ни, за да разпространявате или препращате каквито и да било вируси и Троянски коне, нито ще предприемате действия, които по някакъв начин биха навредили на сайта ни и другите негови потребители.
 4. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА
  Съгласни сте с нашата политика за защита на данните.
  Пределно ясно е, че ние няма как да осигурим абсолютна защита на информацията, която Вие предоставяте в Интернет (в профила си и чрез вашите електронни съобщения). Затова Вие ни освобождавате от цялостна отговорност, свързана с използването на тази информация от трети страни. Ние не сме отговорни за (и не можем да контролираме) използването на такава информация, която Вие предоставяте на трети страни, затова трябва да сте изключително внимателни с информацията, която предоставяте на другите, използвайки нашите услуги.
  Не носим отговорност за съдържанието на съобщенията, които си разменяте с трети страни. Не гарантираме, че информацията, която получавате от трети лица, е достоверна и точна.
  Нямате право да ползвате услугите ни за незаконни цели. Може да откажем да приемем Ваше потребителско име, което персонифицира някой друг, ако то е защитено с авторско право, ако е нецензурно, обидно или по наша лична преценка.
 5. КОНТРОЛ
  Запазваме си правото да контролираме и наблюдаваме цялостното съдържание, което публикувате, за да сме убедени, че то е подходящо по съдържание.
 6. ИЗТРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
  След като ние невинаги ще имаме пълната възможност да преглеждаме всяко едно съобщение или материал, публикуван от (или разменян между) потребители на сайта, ние не носим отговорност за съдържанието на тези съобщения и материали.
  Запазваме си правото, но не сме задължени да изтриваме, преместваме или редактираме съобщения и материали, включително профили, общи публикации и съобщения, които по наша лична преценка нарушават етичните норми или по някакъв начин са неприемливи. Вие носите пълната отговорност за съдържанието на профила си, за общите публикации и съобщения и всички останали материали, които сте публикували чрез нас.
 7. ОТКАЗВАНЕ НА ДОСТЪП
  Можем по наша преценка да ограничим или спрем Вашия достъп до определена част или до всички наши услуги, по всяко едно време, с или без предварително уведомление за това поради каквато и да е причина, която нарушава настоящото Споразумение.
  Без да ограничаваме общия характер на гореописаното, всяка една дейност, която е подвеждаща, обидна или нелегална или такава, която би попречила на дейността на сайта ни, може да бъде причина за ограничаване или спиране на Вашия достъп до нашите услуги.
 8. ПРАВА ЗА СОБСТВЕНОСТ
  Услугите ни са защитени от патент. Всички права са запазени.
  Информация, която е публикувана от нас, от наши партньори или потребители, е защитена, независимо дали се смята за патент от нас, или от някой друг. Вие се съгласявате с това да не променяте, копирате или разпространявате каквато и да е информация по какъвто и да е начин, без предварително да сте получили разрешение от собственика на тази информация.
 9. ОТГОВОРНОСТ
  Не носим отговорност за спирането на нашите услуги, независимо от причината за прекъсването им. Можем да спрем или променим услугите си, а Вие също така можете по всяко едно време да се откажете да ги ползвате.
 10. СИГУРНОСТ
  Вашият профил е личен и не трябва да се използва от други лица. Вие носите отговорност за всякакви дейности, касаещи нашите услуги, ако те са извършени от Вашия потребителски профил и с Вашата парола.
 11. ВРЪЗКИ
  Сайтът ни може да съдържа връзки към други интернет сайтове. Ние не носим отговорност за достъпността до/на тези сайтове или тяхното съдържание. Съветваме Ви да се обърнете към техните „Правила за ползване”.
 12. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
  Вие се съгласявате да ни обезщетите при всякакви загуби или щети, които може да имаме вследствие на Вашето използване на услугите ни, включително (но не само) каквото и да било нарушение от Ваша страна на настоящото Споразумение, както и всякакви други загуби, които бихме понесли от трета страна вследствие на Ваши действия.
  Приемате да ни сътрудничите напълно, за да се защитим при всеки евентуален риск, а ние си запазваме правото да поемем контрола и защитата на всякакви действия, които изискват обезщетение от Ваша страна, като Вие оставате отговорни за всеки един подобен иск.
 13. ГАРАНЦИИ
  Услугите се предоставят така, както са.
  Ние не гарантираме, че те няма да бъдат преустановени, нито че са без грешки. Възможно е да възникнат забавяния, липса или прекъсвания на услугите ни.
  Вие си давате сметка, че използването на нашите услуги си е с Ваш риск, защото ние не представляваме и не гарантираме за надеждността на който и да било потребителски профил, съвет от негова страна, твърдение или каквато и да била информация, предоставена от този потребител, публикувана чрез услугите на dancewithme.trueillusion.bg.
  Вие осъзнавате, че се доверявате на някого, на информацията, която той предоставя, и на съветите му на Ваша отговорност. Ние не представляваме и не сме отговорни за надеждността на информацията, изказванията, съветите, които се публикуват и разпространяват чрез услугите ни, или тези, на който и да е наш потребител. Ако продължите да използвате услугите ни към настоящия момент или след обявяване на настъпили промени в нашето Споразумение, това ще означава, че Вие го приемате изцяло, наред с последващите промени и нововъведения в него.
 14. СЪВЕТ
  Услугите ни може да съдържат съвети. Всеки такъв съвет се дава само за разнообразие и не би трябвало да се следва като задължителен за всяка една ситуация или при всяко едно обстоятелство.
 15. ПРОМЕНИ
  Може да настъпват промени в настоящото Споразумение от време на време.
  Съобщения за това ще бъдат публикувани тук или по електронната поща (по наша преценка). Ако Вие не сте съгласни с настъпилите промени, ще трябва да преустановите използването на услугите, които предлагаме. Ако продължите да използвате услугите ни към настоящия момент или след обявяване на настъпили промени в нашето Споразумение, това ще означава, че Вие го приемате изцяло, наред с последващите промени и нововъведения в него.
 16. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ
  Запазваме си правото да Ви уведомим чрез електронно съобщение за промените, настъпили в услугите ни. Запазваме си правото да предоставяме информация за Вашия потребителски профил и Вашето използване на услугите ни по начин, който няма да разкрие самоличността Ви.
 17. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА
  Нямате право да прехвърляте на никого това Споразумение или някои от Вашите права, които имате, използвайки услугите ни.
  dancewithme.trueillusion.bg може да прехвърли част от или всички свои права от настоящото Споразумение на трета страна. Ако тези права бъдат прехвърлени на трета страна, dancewithme.trueillusion.bg се освобождава от всякаква отговорност, свързана с това Споразумение.